Big 12 Logo vs. Pac 12 Logo
Big 12 Logo vs. Pac 12 Logo
Ticket Icon

Oklahoma State post-game celebration